Darmowa dostawa od 299 zł !

Polityka Prywatności

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Usług za pośrednictwem Sklepu.

2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu, interpretacja definicji zawarta w Regulaminie ma zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności.

3. Usługodawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Użytkowników podczas korzystania ze Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

§2

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Usług za pośrednictwem Sklepu (zwane dalej Danymi Osobowymi) jest Usługodawca, tj. Piotr Michalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą UV KIDS Piotr Michalski, pod adresem: ul. Granitowa 1/15, 02-681 Warszawa, posiadający NIP 566-190-97-15 i REGON 382694328, zwany dalej Administratorem.

§3

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych Usług, w szczególności:

  a) świadczenia Usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz wszelkich Usług z tym związanych w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L. 2016, poz. 119.1, ze zmianami), zwanego dalej RODO);

  b) realizacji Umowy Sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  c) rozpatrywaniu reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  d) w celach marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  e) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika)  – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem świadczenia Usług w ramach Sklepu.

  3. Przeglądanie Sklepu nie wymaga podawania danych osobowych, lecz może się wiązać z korzystaniem z plików Cookies, w zależności od ustawień, jakich dokonał Użytkownik.

  §4

  ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer PESEL lub gdy ten numer nie został nadany numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj), adres zamieszkania, prowadzenia działalności, siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), numer rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących Konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu.

  2. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu, w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Po skasowaniu Konta przez Klienta jego Dane Osobowe są trwale usuwane w ciągu 30 dni. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

  3. W każdym przypadku:

   a) Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;

   b) Dane Osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej;

   c) do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

   §5

   UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

   1. Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   2. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie Danych Osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

   §6

   BEZPIECZEŃSTWO

   1. Połączenia związane z wypełnianiem formularzy odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

   2. Zaleca się jednak samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności Login i Hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

   §7

   UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

   1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:

   a) Użytkownik wyrazi na to zgodę lub

   b) będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji Umowy Sprzedaży lub

   c) będzie to uzasadnione przepisami prawa.

   2. Dane mogą być powierzone m.in., następującym podmiotom:

   a) świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym usługi księgowe;

   b) dostawcom oprogramowania;

   c) dostawcom reklam, w tym z wykorzystaniem oprogramowania takich partnerów;

   d) pośredniczącym w transakcjach, w tym serwisom umożliwiającym dokonanie płatności;

   e) firmom kurierskim zapewniającym dostarczenia zakupionych Produktów.

   §8

   PLIKI COOKIES

   1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

   2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

    a) identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie Administratora;

    b) lepszego dopasowania treści i reklamy do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika;

    c) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Hasła;

    d) ułatwienia Administratorowi prezentowanie Użytkownikowi reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika;

    e) optymalizacji korzystania ze Sklepu;

    f) dostosowania Sklepu do potrzeb Użytkowników;

    g) tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu.

    3. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

    4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

    5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

    6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

     • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
     • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
     • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
     • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
     • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

     7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

     8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

     9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

     10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

     do góry
     Sklep jest w trybie podglądu
     Pokaż pełną wersję strony
     Sklep internetowy Shoper Premium